STOP snorken ved hjælp af SnorePy

Mange mennesker snorker, og snorken kan være meget forstyrrende for andre, eller være direkte sundhedsskadeligt for snorkeren. Er du én af rigtig mange, der snorker til ulempe for dig selv eller andre og dermed får påvirket din eller andres livskvalitet negativt, så kan du få stor gavn af den dansk-udviklede SnorePy.
Læs mere om SnorePy her

Køb her